top of page

LISTAA MEILLÄ VUOSIEN SAATOSSA TYÖSKENNELLEISTÄ ARTISTEISTA JA ORKESTEREISTA EPÄMÄÄRÄISESSÄ JÄRJESTYKSESSÄ.

 

Apocalyptica
Sleepy Sleepers
Herra Ylppö
Ben Granfelt
Los Bastardos Finlandeses
Don HuonoT

Matti-Esko
Eki Friman
Moonface
Mutants
Nuclebone Oskar
Shake
Marjut Ståls
Killer Lust
Stala & So
Baton Rogue Morgue
National Napalm Syndicate
Los Bastardos Finlandeses
Ben Granfelt Band
Zel Quartet
Rubik
Lordi
Jätkä Jätkät
French Films
Tommi Läntinen
Stina Girs
Kingston Wall
Wisbone Ash
Ben Granfelt
Dark filth fraternity
Petri Munc
Antti tuisku
Fork
Zook
Swetmaster
Dark philthy brothernity
Iconcrash
Creamstar
Beverly Drive
So
Luomakunta
Ratas
Sami Saari
Francine
Samuli Edelman / Mikko Kuustonen live
Canvas
Phantom 49
Muusa
Soma
Rock karaoke
Quintessence
Kukkakepit
Entwine
Kaj Chydenius live
How many sisters
Ariel & Supremos
Jason Carter
Ken Stringfellow
Beezewax
Dark filth fraternity
Iconcrash
MANHAI
VILLE PUSA
TAKIAINEN
JONNA TERVOMAA
QUINTESENSE
PEER GUNT
SPIHA
GLORIA MORTI
REPRINTED
DEAD BABES
JUHA TAPIO
MP 4
JORE MARJARANTA
HECTOR
DOINA KLEZMER
JONNA
M.A.T.T.
A. P. RÄSÄNEN
ASTRID SWAN
STRATOVARIUS
BOSTON PROMENADE BIGBAND
UIT. 7-SEINÄHULLUA
SATURDAY NIGHT FVEVER-MUSIKAALI
KWAN
TAPANI KANSA
AKI SIRKESALO
PETRI MUNC
MELROSE
CLIFTERS
RIKI SORSA
LUOMAKUNTA
JÄRJESTYSHÄIRIÖ
KARI TAPIO
MARTTI SERVO
ANTTI TUISKU
HANNA PAKARINEN
PAPPAS EGET BAND
LAPINLAHDEN LINNUT
EMMI
Adiemus
Ismo Alanko Säätiö
Veikko Ahvenainen
Deep Insight
Drowned in Life
Egotrippi
Emmi
Gimmel
Hair -musikaali
Timo Hietala/Aija Puurtinen
Pentti Hietanen
Antero Jakoila
Jalankulkuämpäri
Kapasiteettiyksikkö
Anssi Kela/Lemonator
Ako Kiiski
Doina Klezmer
Sakari Kuosmanen
Lapinlahden Linnut
Jore Marjaranta
Tarja Merivirta
Mieskone
Muusa
Pappas eget band feat. Per Lindvall/Lars Danielson
Ville Pusa
Quitesence
Ratas
Reprinted
Seppo Ruohonen
Martti Servo
Spiha
Takiainen
Kari Tapio
Immu Tavastjärna
Annikki Tähti
UIT
Velcra
Zen Cafe
Veikko Ahvenainen
Calypso -musikaali Tomi Metsäketo/Marika Krook
Fuckin Hippies
Jalankulkuämpäri
Jussi Kinnunen
Pessi Levanto
Jore Marjaranta
Phanton 409
Ratas
Rattle
Siikasaari
UIT
Tomi Uotila
Vantaan viihdeorkesteri solisteina:
Veeti, Jore Marjaranta, Sami Saari, Saku Kuosmanen, Jorma Kääriäinen
Pentti Hietanen, Juha Lehti, Tapio Liinoja, Susanna Haavisto
Vuokko Hovatta, Pinja Hanski, Minna Lasanen
Varjo
Timo Ylinen
Zen Cafe
Veikko Ahvenainen
Markus Allan
Kaj Chydenius
Cudos
Dust Eater Dogs
Frederik
Fuckin Hippies
Jarkko ja Laura
Jumping China
Kemopetrol
Raul Mannola
Nu Spirit Helsnki
Pearson TV
Power Karaoke
Jari Sillanpää
Juha Tapio
Kari Tapio
Tolpat
Veikko Ahvenainen
Alba
Markus Allan
Peter Franzen
Fratres
Marko Haavisto
Olli Helenius
Katriina Honkanen
Illume
Antero Jakoila
Jaso Big Band
Bryan Jones
Power Karaoke
Ilkka Kylävaara
Karita Mattila
Oiling Boiling
Ossi Peura
Esko Rahkonen
Iiro Rantala
Remu
Shaika Balalaika
Tenkanen
Hannele Wida
Adiemus
Arto Alaspää
Don Huonot
Fratres
Groove FM
Human Organ
Antero Jakoila
Kerkko Koskinen
Jarno Kukkonen
Ville Pusa
Severi Pyysalo
Stemmarit
Ismo Alanko Säätiö
Fratres
Carita Holmström
Heinäsirkka
Katriina Honkanen
Kansallisbaletti
Pentti Karjalanen
Kom -teatteri
Leevi & The Leavings
Nolla Seiska
Tuomari Nurmio
Oiling Boiling
Ryhmäteatteri
Sami Saari
Jari Sillanpää
Syrenius
Tehosekoitin
Turun VPK
Ultra Bra
Markku Veijonsuo
Veikko Ahvenainen
Markus Allan
Heinäsirkka
Carita Holmström
Antero Jakoila
Kolmen pennin ooppera
Matti Kontio
Doina Klezmer
Jussi Liski
Lokki (Markku Johansson)
Raoul Mannola
Tuomari Nurmio
Anneli Saaristo
Antti Sarpila
Trio Töykeät
Taisto Weslin
Timo Ylinen
Veikko Ahvenainen
Ismo Alanko
Candy Darling
Costi
Finngospel
Seppo Helin
Mikko Karmila
Riku Keskinen
Leevi & The Leavings
Mukaralla
Pelle Miljoona
Ratakadun pihasoittajat
Harri Saksala
Jari Salonen
Antti Sarpila
Tenkanen
Trio Töykeät
UMO
Big Bad Family
Elastic Family
Finnkantele
Laura Heikinheimo
Kaartin soittokunta
Matti Kärki
Leevi & The Leavings
Melrose
Pelle Miljoona
Harri Saksala
John Schultz
Tenkanen
Veikko Ahvenainen
Reijo Aitokumpu
Atso Almila
Antidote
Big Bad Family
Della & Dealer
Jukka Hovi
Don Huonot
Frendell
Ben Granfelt
Kaartin soittokunta
Leevi & The Leavings
Les Frogs
Leningrad Cowboys
Timo Löyvä
Raoul Mannola
Mukaralla
Tuomari Nurmio
Aija Puurtinen
Ossi Runne
Stratovarius
Taika Tuu
Body Lotion
Corporal Punishment
Don Huonot
Finnair Big Band
Freud, Marx, Engels & Jung
Liisa Helminen
Timo Hirvonen
Antero Jakoila
Kaija K.
Kiiskinen
Leevi & The Leavings
Lunatunes
Jukka Orma
Alan Parsons
Mikko Perkoila
Severi Pyysalo
Stratovarius
Veeti & The Velvets
Angelin Tytöt
Veikko Ahvenainen
Badding Rockers
Body Lotion
Dim4
Don Huonot
Finnair Big Band
Hot Club
Inkinen
Antero Jakoila
Tapani Kansa
Koinurit
Kom –teatteri
Leevi & The Leavings
Leningrad Cowboys
Pelle Miljoona
Paroni Paakkunainen
Pilottipuhaltajat
Pola
Tuomari Nurmio
Anneli Saaristo
Salamakantele
Sirmakka
Teurastamo 5
Oliver Twist -musikaali
Veeti & The Velvets
Värttinä
Dallas Wayne
Wimme
Aikamiehet
Backsliders
Don Huonot
Finnair Big Band
Free Okapi
Giddyups
Hearthill
Pedro Hietanen
Oliver Håkins
Antero Jakoila
Jarkko& Laura
Kelpo pojat
Kom –teatteri
Lasten ooppera
Leevi & The Leavings
Pelle Miljoona
Kari Peitsamo
Pienet Miehet
Antti Sarpila
Soundart
U-Bayou
WSOY
Yari
Arto Alaspää
Atso Almila
Eero Aven
Albert & Backsliders
Don Huonot
Double Cross
Giddyups
Eino Grön
Hakoköngäs
Hearthill
Avo Heiskanen
Hot Shots
Jaso Big Band
Albert Järvinen
Kelpo Pojat
Kirka
Leevi & The Leavings
Tamara Lund
Riku Mattila
Melrose
Pelle Miljoona
Mara Mäntyniemi
Tuomari Nurmio
Kari Peitsamo
Pienet Miehet
Jaakko Salo
Antti Sarpila
Saila Soininen
Sinikka Sokka
Third Nation
Time
Tone Kings
U-Bayou
UMO
Veltto Virtanen
Zero Nine
Aikamiehet
Atso Almila
Avanti
Bodyguards
Braces Musik
Brecht
Esa Eloranta
Fasten belts
Freud, Marx, Engels & Jung
Giddy Ups
Hearthill
Olli Haavisto
Carita Holmström
Katriina Honkanen
Inkinen
Jay & Miracles
Jouko Korhonen
Kansallisteatteri
Kairo´s
Kom –teatteri
Leevi & The Leavings
Leningrad Cowboys
Lentävä Siemen
Jukka Linkola
Loisa
Maan hiljaiset
Maarit
Sami Malin
Megamania
Pelle Miljoona
Oiling Boiling
Kari Peitsamo
Jukka Raitanen
Ruohonen/Jakoila
Kauko Röyhkä
Harri Saksala
M. Sumen
Upi Sorvali
Nono Söderberg
Viidakkopartio
Välilevy
WSOY
Zero Nine
Ilkka Airas
Eero Aven
Backsliders
Badding Rockers
Bodyguards
Bruno
Cats –musikaali
Paul Fagerlund Big Band
Finlands svenska folk music
Freud, Marx, Engels & Jung
Åke Grandell
Giddy Ups
Pekka Gronow
Hearthill
Inkinen
Itä-Helsingin musiikkiopisto
Jay & Miracles
Jazz -liitto
Kari Karjalainen
Kom –teatteri
Leevi & The Leavings
Leikarit
Megamania
Marmori –video
Vesä Mäkinen
Noitalinna Huraa
Pegasos
Pelle Miljoona
Pienet Miehet
Tuomari Nurmio
Heikki Piha
Radio City
Ratakadun pihasoittajat
Revenge
Timo Ronkainen
Sammas
Sleepy Sleepers
Jimi Sumen
Upi Sorvali big band
Stone
Ilmari Tavansjärna
Hillel Tokazier
Jani Uhlenius
UMO
WSOY
Yari
Veikko Ahvenainen
Atso Almila
Eero Aven
Badding
Badu
Toni Edelman
Eroottiset aivot
Finngospel
Finnkinema
Freud, Marx, Engels & Jung
Gringos Locos
Mick Hanian
Seppo Hovi
Jumalainen näytelmä
Jungmannit
Jussi Kinnunen
Kom –teatteri
Veikko Lavi
Leevi & The Leavings
Loisa
Lumikuningatar -elokuvan musiikki
Sakari Löytty
Hava Merilahti
Sauli Mäkinen
New Rose
Pelle Miljoona
Rag Paananen
Mikko Perkoila
Porvoon maalaiskunnan pr.
Rautateiden soittokunta
Ristin Voitto
Satama
Upi Sorvali
Tapiolan kuoro
Trio Tateno
Veera Telenius
Vaavi
Woude
WSOY
Ågeli Big Band
Atso Almila
Backsliders
Finngospel
Freud, Marx, Engels & Jung
Hakoköngäs & Nunu Freeman
Hevosenkenkä
Jaso Big Band
Jonny
Albert Järvinen
Kansallisteatteri
M. Kujala Big Band
Kuutamo
Köyhät Ritarit
Lastenkuoro
Leevi & The Leavings
Dave Lindholm
Livingstone
Loco
Melrose
Neighborhood brats
New Rose
Tuomari Nurmio
Sven Nygård
Pelle Miljoona
Peyton Place
Päät
Ile Rantamäki
Ed Robinson
Heikki Sarmanto
Heikki Savolainen
SBB
Shadowplay
Settlemen Big Band
Upi Sorvali
Jimi Sumen
Liisa Tavi
Time
Hillel Tokazier
Vaavi
Welmu
WSOY
Zingara
Veikko Ahvenainen
Atso Almila
Backsliders
Arvid Baltzar
Black & Bone
Blues Shakers
Casablanca Vox
Robi de Godzinsky
Dave´s 12 Bar
Distance
Freud, Marx, Engels & Jung
Mikko Heiskanen
Helicopters
Pedro Hietanen
Hot Soks
Albert Järvinen
Kalle Kaartinen
Kadotetut
Juha Kela
Edu Kettunen
Kirka
Kontio
Markku Kujala Band
Kukkonen
Dave Lindholm
Livingstone
Vesa-Matti Loiri
Pelle Miljoona
Lasse Mårtenson
New Rose
T.T. Oksala
Jouni Perkele
Pin Ups
Playboys
Erkki Pullinen
Ile Rantamäki
Rautavaara
Anneli Saaristo
SE
Sir Henrik Blues
Sleepy Sleepers
Jimi Sumen
Upi Sorvali
Liisa Tavi
Telecaster Combo
Tiina Tiikeri
Time
Tortilla Flat
Turbo
Virgin
Woude
Yari
Ralf Örn
Atso Almila
Badu/Coda
Arvid Baltzar
Bad Sign
Broadcast
Raoul Björkenheim
Ian Churches
Fagus
Hector
Hot Soks
Olli Heikkilä
High Flight
Irwinin Lapset
Jukola Brass
Kadotetut
Olavi Karv
Pai Kivekäs
Kompass
Bruno Korpela
Marja Koski
Juha Kotilainen
Sakari Kukko
Kukkonen
Heikki Laurila
Veikko Lavi
Vesa-Matti Loiri
Marble Toy
Pave Maijanen
Umberto Marcato
Johanna Mustonen
Mike Mutakuono
Milky Way Rockers
Nita
M. A. Numminen
Pohjalainen
Erkki Pullinen
Päät
Esa Saarinen
Anneli Saaristo
Sedät Piirpauke
Upi Sorvali
Syrenius
Reijo Taipale
Jani Uhlenius
Hasse Walli
Robin Wilkes
Woude

bottom of page